Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gerealiseerd. Toch bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden genomen op basis van deze website. Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, beelden, andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend aan mij toe. Behoudens de in of krachtens de wet gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming.