Rotapie, jQuery cirkeldiagram plugin

Rotapie is een jQuery plugin voor het genereren van geanimeerde cirkeldiagrammen. De plugin maakt gebruik van de HTML5 Canvas API. Via een configuratie object kunnen de percentages, kleuren, animatietijden, responsiveness en afmetingen worden ingesteld. Met behulp van enkele callbacks kunnen custom acties voor en na het afspelen van een animatie worden uitgevoerd. De plugin kan via een public API programmatisch worden gecontroleerd.

Features, demo en documentatie(Engelstalig):