Jeegoocontext, jQuery contextmenu plugin

jQuery contextmenu

Jeegoocontext is een jQuery contextmenu plugin welke ik in 2009 heb ontwikkeld voor gebruik in een "inhouse" ontwikkeld content management systeem. Na ontevredenheid over de flexibiliteit en mogelijkheden van bestaande contextmenu plugins besloot ik, in overleg met mijn toenmalige werkgever, zelf een dergelijke plugin te ontwikkelen. Ik heb het contextmenu daarna onder een opensource licentie gepubliceerd en tot in 2013 doorontwikkeld. Inmiddels wordt de plugin wereldwijd in diverse projecten, waaronder de door mij ontwikkelde gratis formulieren maker, gebruikt.

Features, demo en documentatie(Engelstalig):